โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม [หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ]
เป็นการ(เรียนฝึกอาชีพระยะสั้น) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจในการ(เรียนฝึกอาชีพ) สำหรับสถานที่ ตั้งอยู่ที่ 38 หมู่ 4 ซอย เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 02-4293573 แฟกซ์ 02-4293573  

ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดี หลายๆคนคงอยากจะมีวิชาชีพติดตัวกัน ครั้นจะไปอาศัยครูพักลักจำจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ตนต้องการแล้ว ก็ดูจะเป็นการเสียเวลา ทุกวันนี้มีศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นที่ได้มาตรฐานมากมายให้เลือก (ศูนย์ฝึกอาชีพ) นั้นมีทั้งแบบเสียเงินและไม่เสียเงิน ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนฝึกอาชีพสะดวกหรือไม่ สำหรับผู้ที่สนใจจะ(เรียนฝึกอาชีพ กทม) [หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ] เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพที่ต้องเสียค่าสมัครและบำรุงการศึกษา ค่าสมัครและค่าบำรุงการศึกษาสำหรับผู้ต้องการ(เรียนฝึกอาชีพ)สามารถจ่ายได้อย่างสบายๆ เพราะค่าเล่าเรียนไม่แพงเลย 

-หลักสูตร 150 ชม.                                             105 บาท
-หลักสูตรที่ต่ำกว่า 30,60,75,90 ชม.                   105 บาท
-หลักสูตรคอมพิวเตอร์และซ่อมคอมพิวเตอร์     305 บาท

โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. [หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ] ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันในการ(ฝึกอาชีพ)ที่ได้มาตรฐาน มีคณาจารย์ผู้ชำนาญที่พร้อมจะถ่ายทอดวิชาความรู้หลายแขนง
โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. [หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ] เปิดสอนวิชาชีพต่างๆดังนี้

(วิชาช่างเจียระไนพลอย)  
(วิชาคอมพิวเตอร์ internet webdesign) 
(อาหารไทย,เบเกอรี่)
เสื้อผ้าสตรีชุดติดกันและการตกแต่งเสื้อผ้า
ตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
วิชาช่าง เสื้อผ้าสตรี
(ช่างเสริมสวย)
ช่างตัดผมชาย
การทำตัดเรือนเครื่องประดับ
ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิทยุและเครื่องเสียง
ช่างโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
ศิลปประดิษฐ์และประยุกต์
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)
----------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบหลักฐานการสมัคร
สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน
รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หลักฐานแสดงความรู้ (วุฒิการศึกษา)
เงินค่าสมัครและค่าบำรุงการศึกษา
-หลักสูตร 150 ชม.                                           105 บาท
-หลักสูตรต่ำกว่า 30,60,75,90 ชม.                   105 บาท
-หลักสูตรคอมพิวเตอร์และซ่อมคอมพิวเตอร์  305 บาท

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ 2557

ข่าวอบรมฝึกอาชีพ 2557

ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ป้ายกำกับ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (1) กรุงเทพมหานคร (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) (1) ข่าวฝึกอาชีพฟรี การชงชาชัก (1) จตุจักร1 (1) จังหวัด (2) จังหวัดขอนแก่น (1) ชลบุรี (1) ชัยพัฒนา (1) ตลาดนัดธนบุรี (1) นครปฐม (1) นนทบุรี (1) บางกอกน้อย (1) ผู้พิการทางสมอง (1) ฝึกอบรมอาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1) ฝึกอาชีพ (2) ฝึกอาชีพ กทม ตลาดนัดธนบุรี (1) ฝึกอาชีพ ขอนแก่น (1) ฝึกอาชีพ ดอนเมือง (1) ฝึกอาชีพ นครปฐม (1) ฝึกอาชีพ บางกะปิ (1) ฝึกอาชีพ บางพลัด (1) ฝึกอาชีพ ภาคใต้ (1) ฝึกอาชีพ ลำปาง (1) ฝึกอาชีพ ศรีสะเกษ (1) ฝึกอาชีพ สงขลา (1) ฝึกอาชีพ หลักสี่ (1) ฝึกอาชีพ อาคารโกลด์ มาร์เก็ต (1) ฝึกอาชีพ อ่างทอง (1) ฝึกอาชีพ เด็กพิเศษ (1) ฝึกอาชีพครบวงจร (1) ฝึกอาชีพจตุจักร2 (1) ฝึกอาชีพตลาดสุคนธสวัสดิ์ (1) ฝึกอาชีพฟรี สตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (1) ฝึกอาชีพฟรีออนไลน์ (1) ฝึกอาชีพมีนบุรี (1) ฝึกอาชีพระยะสั้น (1) ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (1) มีนบุรี (1) มูลนิธิพระดาบส (1) วัดธาตุทอง (1) วัดวรจรรยาวาส (1) วิทยาลัยการแรงงาน (1) วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (1) วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (1) ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี (1) ศูนย์ฝึกศูนย์อาชีพมีนบุรี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ (5) ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม (2) ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ดอนเมือง (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ บางกะปิ (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ บางพลัด (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ยานนาวา (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ลำปาง (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ศรีสะเกษ (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ สงขลา (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ สวนลุมพินี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ สะพานสูง (1) ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดโชคชัย 4 (1) ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพลาดพร้าว (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดสุทธาวาส (1) ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ (1) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน (2) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (1) ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง (1) ศูนย์อบรมอาชีพ (1) สวนลุมพินี (1) ส่งเสริมอุตสาหกรรม (1) อบรมภาษา (1) อบรมอาชีพ (3) อบรมอาชีพ ขอนแก่น (1) อบรมอาชีพ บางกะปิ (1) อบรมอาชีพ บางพลัด (1) อบรมอาชีพ ลาดพร้าว (1) อบรมอาชีพ ลำปาง (1) อบรมอาชีพ วัดด่าน (1) อบรมอาชีพ ศรีะเกษ (1) อบรมอาชีพ สงขลา (1) อบรมอาชีพ หลักสี่ (1) อบรมอาชีพระยะสั้น (1) อบรมเทคโนโลยี (1) อยุธยา (1) อุทยานการอาชีพ (1) เขตจตุจักร (1) เขตสะพานสูง (1) เรียนผ่านอินเตอร์เนต (1) เรียนฝึกอาชีพ กทม (1) เรียนฝึกอาชีพ กทม หลวงพ่อทวีศักดิ์ (1) เรียนฝึกอาชีพ หลวงพ่อทวีศักดิ์ (1) เรียนฝึกอาชีพวัดสุทธาวาส (1) เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ (1) โครงการพระดาบส (1) โรงเรียนฝึกอาชีพ (1) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (1) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (1) โรงเรียนพระดาบส (1)