สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครฝึกอบรม ช่างแต่งผมมืออาชีพ 2 รุ่น

นำข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพมาฝากครับ เนื่องด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครฝึกอบรม ช่างแต่งผมมืออาชีพ 2 รุ่น

วันเวลาในการฝึกอรม
รุ่นที่1 วันที่ 25-29 มีนาคม 2562  (อบรม 30 ชั่วโมง)
รุ่นที่2 วันที่ 1-5 เมษายน 2562 (อบรม 30 ชั่วโมง)
*รับสมัคร 25 คนต่อรุ่น

สถานที่ฝึกอบรบ
ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วิชาที่เปิดฝึกอบรม
"ช่างเสริมสวยสตรี" (ระดับพื้นฐาน)

คุณสมบัติของผู้สมัครฝึกอบรม 
- รุ่นที่ 1 รับสมัครอายุ 15-25 ปี (ยุวแรงงาน)
- รุ่นที่ 2 รับสมัครอายุ 20 ถึง 45 ปี (บุคคลทั่วไป)
- จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 หรือเทียบเท่า
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
- สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

เอกสารประกอบการสมัคร
1 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
3 สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ


วิธีการสมัคร
ยื่นใบสมัครฝึกอบรมด้วยตนเองที่อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานวิทยาลัยการแรงงานโทรศัพท์  02 245 4317

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/thailabourcollege
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner