ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. สวนลุมพินี (เรียนฝึกอาชีพฟรี )


ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี (ฝึกอาชีพฟรี) ที่ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี ตั้งอยู่ ใน สวนลุมพินี ติดที่จอดรถด้านใน ประตู 8 ใกล้ ถนนสารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ที่ติดต่อของศูนย์ 02-2515849, 02-2515281

ส่วนหลักสูตรเรียนฝึกอาชีพฟรี ก็จะมีหลากหลายวิชานะครับ แล้วแต่ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ผู้สนใจอบรมอาชีพสามารถตรวจสอบหลักสูตรและวิชาต่างๆได้ข้างล่างนี้ครับ


หลักสูตรและเวลาเรียน
หลักสูตร จันทร์ - ศุกร์ เรียน 1 เดือน  (80 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
หลักสูตร จันทร์ - ศุกร์ เรียน 2 เดือน (160 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
หลักสูตร เสาร์ และ อาทิตย์ เรียน 2 เดือน -
หลักสูตร เสาร์ หรือ อาทิตย์ เรียน 6 เดือน (เลือกเรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ 1 วัน)

ทางศูนย์ฝึกอาชีพลุมพีนี มีเปิดฝึกอบรมวิชาชีพรอบค่ำด้วยนะครับ ช่วงเวลาอบรม 17.00-20.00 น.

ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (สวนลุมพีนี) มีวิชาให้เลือกเรียนมากมาย อาทิ เช่น 
 • แพทเทิร์ิน 
 • เย็บจักรอุตสาหกรรม 
 • เสริมสวย ระดับ 1 ระดับ 2 
 • เทคนิคการแต่งหน้า
 • ตัดผมชาย ระดับ 1 ระดับ 2
 • ตัดเสืัอผัาสตรี ระดับ 1 ระดับ 2
 • ดอกไมัดินหอม
 • โรตี - ปาท่องโก๋ (ปิดชั่าคราว)
 • ถักแกัว
 • ตุ๊กตาโครเชต์
 • ขนมไทย (ปิดชั่าคราว)
 • เพันท์ผัาบาติก - มัดย้อม
 • จัดดอกไม้สด
 • ปั้นอาหารจิ๋ว
 • ประติมากรรมจากดินหอม
 • รัอยลูกปัด
 • นวดแผนไทย
 • กรอปรูปวิทยาศาสตร์
 • ผลิตภัณฑ์จากเชือก (มาคราเม่)
 • คอมพิวเตอร์เบืัองตัน
 • ดีไซน์
 • ช่างซ่อมจักรอุตสาหกรรม
 • ช่างซ่อมวีดีโอ - ซีดี
 • ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ตัดเสืัอสูทชาย
 • ช่างซ่อมโน็ตบุ็ค
 • ตัดเสืัอกางเกงชาย
 • ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟัา
 • เย็บจักรอุตสาหกรรม
 • ช่างซ่อมซ่อมโทรทัศน์
 • ช่างซ่อมไฟฟัา
 • ช่างติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียมและกลัองวงจรปิด
ศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพีนีเป็นอีกหนึ่งสถานที่เรียนฝึกอาชีพ ที่น่าเรียนอีกแห่งเลยนะครับ

ก่อนเดินทาง ควรโทรไปสอบถามละเอียดต่างๆที่เบอร์ 02-251584902-2515281
ติดตามรายละเอียดศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพีนีได้ที่ websitehttp://www.suanlumtrain.com/ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ 2557

ข่าวอบรมฝึกอาชีพ 2557

ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ป้ายกำกับ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (1) กรุงเทพมหานคร (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) (1) ข่าวฝึกอาชีพฟรี การชงชาชัก (1) จตุจักร1 (1) จังหวัด (2) จังหวัดขอนแก่น (1) ชลบุรี (1) ชัยพัฒนา (1) ตลาดนัดธนบุรี (1) นครปฐม (1) นนทบุรี (1) บางกอกน้อย (1) ผู้พิการทางสมอง (1) ฝึกอบรมอาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1) ฝึกอาชีพ (2) ฝึกอาชีพ กทม ตลาดนัดธนบุรี (1) ฝึกอาชีพ ขอนแก่น (1) ฝึกอาชีพ ดอนเมือง (1) ฝึกอาชีพ นครปฐม (1) ฝึกอาชีพ บางกะปิ (1) ฝึกอาชีพ บางพลัด (1) ฝึกอาชีพ ภาคใต้ (1) ฝึกอาชีพ ลำปาง (1) ฝึกอาชีพ ศรีสะเกษ (1) ฝึกอาชีพ สงขลา (1) ฝึกอาชีพ หลักสี่ (1) ฝึกอาชีพ อาคารโกลด์ มาร์เก็ต (1) ฝึกอาชีพ อ่างทอง (1) ฝึกอาชีพ เด็กพิเศษ (1) ฝึกอาชีพครบวงจร (1) ฝึกอาชีพจตุจักร2 (1) ฝึกอาชีพตลาดสุคนธสวัสดิ์ (1) ฝึกอาชีพฟรี สตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (1) ฝึกอาชีพฟรีออนไลน์ (1) ฝึกอาชีพมีนบุรี (1) ฝึกอาชีพระยะสั้น (1) ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (1) มีนบุรี (1) มูลนิธิพระดาบส (1) วัดธาตุทอง (1) วัดวรจรรยาวาส (1) วิทยาลัยการแรงงาน (1) วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (1) วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (1) ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี (1) ศูนย์ฝึกศูนย์อาชีพมีนบุรี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ (5) ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม (2) ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ดอนเมือง (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ บางกะปิ (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ บางพลัด (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ยานนาวา (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ลำปาง (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ศรีสะเกษ (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ สงขลา (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ สวนลุมพินี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ สะพานสูง (1) ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดโชคชัย 4 (1) ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพลาดพร้าว (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดสุทธาวาส (1) ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ (1) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน (2) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (1) ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง (1) ศูนย์อบรมอาชีพ (1) สวนลุมพินี (1) ส่งเสริมอุตสาหกรรม (1) อบรมภาษา (1) อบรมอาชีพ (3) อบรมอาชีพ ขอนแก่น (1) อบรมอาชีพ บางพลัด (1) อบรมอาชีพ ลาดพร้าว (1) อบรมอาชีพ ลำปาง (1) อบรมอาชีพ วัดด่าน (1) อบรมอาชีพ ศรีะเกษ (1) อบรมอาชีพ สงขลา (1) อบรมอาชีพ หลักสี่ (1) อบรมอาชีพระยะสั้น (1) อบรมเทคโนโลยี (1) อยุธยา (1) อุทยานการอาชีพ (1) เขตจตุจักร (1) เขตสะพานสูง (1) เรียนผ่านอินเตอร์เนต (1) เรียนฝึกอาชีพ กทม (1) เรียนฝึกอาชีพ กทม หลวงพ่อทวีศักดิ์ (1) เรียนฝึกอาชีพ หลวงพ่อทวีศักดิ์ (1) เรียนฝึกอาชีพวัดสุทธาวาส (1) เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ (1) โครงการพระดาบส (1) โรงเรียนฝึกอาชีพ (1) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (1) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (1) โรงเรียนพระดาบส (1)