ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี


วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อที่จะนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้  วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายวิชา ผู้ที่สนใจท่านใดมีพื้นที่อยู่ใกล้วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สามารถไปติดต่อเรียนฝึกอาชีพกันได้เลยนะครับ แต่ละหลักสูตรมีการเปิดรับสมัครจำนวน 20 - 25 คน ระยะเวลาการเรียนมีตั้งแต่ 30-150 ชั่วโมง ขึ้นอยู่ที่ความอยากง่ายของแต่ละวิชาที่เปิดสอน  


ผู้ที่ต้องการอบรมฝึกอาชีพสามารถเลือกเรียนได้ 3 รอบครับ
รอบเช้า  ตั้งแต่ 9.00-12.00 น.  
รอบบ่าย ตั้งแต่ 13.00-16.00 น. 
รอบค่ำ   ตั้งแต่ 17.00-20.00 น. 
และจะเริ่มเรียนในเดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี

สำหรับหลักสูตรที่วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเปิดสอนก็มีดังนี้ (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง)

วิชาช่างกลโลหะ
วิชาช่างยนต์
ช่างเชื่อมโลหะ
วิชาช่างซ่อมจักร

วิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
วิชาช่างไฟฟ้า
วิชาช่างอิเล็กทรอนิคส์
วิชาช่างเครื่องทาความเย็น

วิชาคหกรรม
วิชาช่างเสริมสวย
วิชาช่างตัดผม
วิชาช่างเสื้อสตรี
วิชาออกแบบเสื้อผ้า
วิชาปักจักร
วิชาเย็บจักรอุตสาหกรรม
วิชาตัดเสื้อชาย
วิชาอาหาร-ขนม

วิชาศิลปกรรม
วิชาศิลปประดิษฐ์
วิชาช่างศิลป์และเขียนแบบโฆษณา
วิชาช่างภาพ
วิชาดนตรีสากล
วิชาจัดดอกไม้สด

วิชาพณิชยกรรม
วิชาพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
วิชาคอมพิวเตอร์
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รายละเอียดต่างๆ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
เว็บวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี http://www.tpc.ac.th/
159 ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร. 0 2437 5371, 0 2438 1133
ก่อนเดินทางไปสมัครเรียนกัน อย่าลืมโทรศัพท์ติดต่อสอบถามถึงรายวิชาที่เปิดสอนก่อนนะครับ ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างการฝึกอาชีพ 

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ 2557

ข่าวอบรมฝึกอาชีพ 2557

ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ป้ายกำกับ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (1) กรุงเทพมหานคร (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) (1) ข่าวฝึกอาชีพฟรี การชงชาชัก (1) จตุจักร1 (1) จังหวัด (2) จังหวัดขอนแก่น (1) ชลบุรี (1) ชัยพัฒนา (1) ตลาดนัดธนบุรี (1) นครปฐม (1) นนทบุรี (1) บางกอกน้อย (1) ผู้พิการทางสมอง (1) ฝึกอบรมอาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1) ฝึกอาชีพ (2) ฝึกอาชีพ กทม ตลาดนัดธนบุรี (1) ฝึกอาชีพ ขอนแก่น (1) ฝึกอาชีพ ดอนเมือง (1) ฝึกอาชีพ นครปฐม (1) ฝึกอาชีพ บางกะปิ (1) ฝึกอาชีพ บางพลัด (1) ฝึกอาชีพ ภาคใต้ (1) ฝึกอาชีพ ลำปาง (1) ฝึกอาชีพ ศรีสะเกษ (1) ฝึกอาชีพ สงขลา (1) ฝึกอาชีพ หลักสี่ (1) ฝึกอาชีพ อาคารโกลด์ มาร์เก็ต (1) ฝึกอาชีพ อ่างทอง (1) ฝึกอาชีพ เด็กพิเศษ (1) ฝึกอาชีพครบวงจร (1) ฝึกอาชีพจตุจักร2 (1) ฝึกอาชีพตลาดสุคนธสวัสดิ์ (1) ฝึกอาชีพฟรี สตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (1) ฝึกอาชีพฟรีออนไลน์ (1) ฝึกอาชีพมีนบุรี (1) ฝึกอาชีพระยะสั้น (1) ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (1) มีนบุรี (1) มูลนิธิพระดาบส (1) วัดธาตุทอง (1) วัดวรจรรยาวาส (1) วิทยาลัยการแรงงาน (1) วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (1) วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (1) ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี (1) ศูนย์ฝึกศูนย์อาชีพมีนบุรี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ (5) ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม (2) ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ดอนเมือง (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ บางกะปิ (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ บางพลัด (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ยานนาวา (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ลำปาง (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ ศรีสะเกษ (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ สงขลา (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ สวนลุมพินี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพ สะพานสูง (1) ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดโชคชัย 4 (1) ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร (1) ศูนย์ฝึกอาชีพฟรี (1) ศูนย์ฝึกอาชีพลาดพร้าว (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส (1) ศูนย์ฝึกอาชีพวัดสุทธาวาส (1) ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ (1) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน (2) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (1) ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง (1) ศูนย์อบรมอาชีพ (1) สวนลุมพินี (1) ส่งเสริมอุตสาหกรรม (1) อบรมภาษา (1) อบรมอาชีพ (3) อบรมอาชีพ ขอนแก่น (1) อบรมอาชีพ บางพลัด (1) อบรมอาชีพ ลาดพร้าว (1) อบรมอาชีพ ลำปาง (1) อบรมอาชีพ วัดด่าน (1) อบรมอาชีพ ศรีะเกษ (1) อบรมอาชีพ สงขลา (1) อบรมอาชีพ หลักสี่ (1) อบรมอาชีพระยะสั้น (1) อบรมเทคโนโลยี (1) อยุธยา (1) อุทยานการอาชีพ (1) เขตจตุจักร (1) เขตสะพานสูง (1) เรียนผ่านอินเตอร์เนต (1) เรียนฝึกอาชีพ กทม (1) เรียนฝึกอาชีพ กทม หลวงพ่อทวีศักดิ์ (1) เรียนฝึกอาชีพ หลวงพ่อทวีศักดิ์ (1) เรียนฝึกอาชีพวัดสุทธาวาส (1) เรียนฝึกอาชีพออนไลน์ (1) โครงการพระดาบส (1) โรงเรียนฝึกอาชีพ (1) โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (1) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (1) โรงเรียนพระดาบส (1)