about us

แรงบันดาลใจในการสร้าง Blog แนะนำศูนย์ฝึกอาชีพ เกิดจากผู้เรียบเรียงข้อมูล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาโดยเฉพาะทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพ ด้วยประชากรในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น การแข่งขันด้านต่างๆจึงสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นทักษะทางด้านวิชาชีพจึงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนจะต้องมีไว้ อย่างน้อยก็เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ และยังเป็นการรองรับกับ AEC อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ ทางผู้ดูแล Blog ได้เรียบเรียงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นของศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สนใจได้ค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ ผู้ดูแล Blog ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์ฝึกอาชีพที่ได้แนะนำแต่อย่างใด จึงขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการเรียนฝึกอาชีพได้ติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากศูนย์ฝึกอาชีพต้นสังกัด ที่ผู้ดูแล Blog ได้แนะนำ จะเป็นการสะดวกที่สุดครับ

ผู้เขียน: นายอาชีพ

ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม