สำนักงานเขตสายไหม เปิดฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566


ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมอาชีพ เรียนฟรี เนื่องด้วย..สำนักงานเขตสายไหม จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมพุฒ เชื้อแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม หลักสูตรที่เปิดการฝึกอบรมดังนี้


วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2566 เปิดฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาอาหารว่าง

วิชาสมุนไพรไทยนิยม

วิชาของชำร่วย

วิชาร้อยเชือกลูกปัด


วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 และ วันที่ 4-5 เมษายน 2566 เปิดฝึกอบรมหลักสูตร

วิชาขนมไทย

วิชาการเพ้นท์เล็บ

วิชาตัดผมชาย

สามารถสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร : 0 2158 7364

 

แหล่งที่มาข่าว https://www.saphanmai.com/

โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เปิดฝึอบรมฟรี "การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการมัดย้อม" (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) อบรม วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566


มีข่าวอบรมฝึกอาชีพที่เรียนฟรี ประจำปี 2566 มาฝากกันเช่นเคยครับ 

เนื่องด้วย โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 

เปิดฝึกอบรม การฝึกอาชีพเสริม  วิชา "การสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการมัดย้อม" 

(หลักสูตร 30 ชั่วโมง) อบรม วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. 

สถานที่อบรม ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม


อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับวุฒิบัตรรับรอง

สอบถามข้อมูลการฝึกอาชีพเพิ่มเติม หรือ สมัครฝึกอบรม

โทรศัพท์ 096 695 3615 คุณณัฐพงศ์ 

เพจ https://facebook.com/chaipatpark

ตารางการเปิดฝึกอาชีพระยะสั้นศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง 2566


ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. เขตสะพานสูง เปิดฝึกอาชีพระยะสั้น 60 - 160 ชั่วโมง (เรียนฟรี)
มีหลักสูตรเรียนวัน จันทร์-ศุกร์ และ เสาร์อาทิตย์ ให้เลือกเรียน 
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจฝึกอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. เขตสะพานสูง สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลนี้ครับ

ที่ตั้ง ศูนย์ฝึกอาชีพฯ เขตสะพานสูง ซอยรามคำแหง 118 ถนนรามคำแหง
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-372-2903  ในเวลาราชการ


หลักฐานในการสมัคร 
1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว    2  ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ
3. วุฒิการศึกษา   1 ฉบับ (เฉพาะวิชาชีพนวด) 
4. ใบรับรองแพทย์    1 ฉบับ (เฉพาะวิชาชีพนวด) 
5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล (เฉพาะวิชาชีพนวดถ้ามี)

#การลงสมัคร ให้เฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารครบเท่านั้น
เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)


ตารางการเปิดฝึกอาชีพระยะสั้นศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง

หลักสูตร เรียนวันจันทร์-ศุกร์

หลักสูตร 60 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ รุ่นที่ 6/66 
วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
เปิดรับสมัคร วันนี้ - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ฝึกอบรม 1 มีนาคม 2566 ถึง 17 มีนาคม 2566

หลักสูตร 80 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ รุ่นที่ 6/66
 • วิชาเบเกอรี่
 • วิชาจัดดอกไม้
 • วิชาศิลปะประดิษฐ์
 • วิชาเพ้นท์เล็บ
เปิดรับสมัคร วันนี้ - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ฝึกอบรม 1 มีนาคม 2561 ถึง 23 มีนาคม 2566

หลักสูตร 90 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ รุ่นที่ 6/66 
 • วิชาอาหารคาวหวาน
เปิดรับสมัคร วันนี้ - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ฝึกอบรม 1 มีนาคม 2566 ถึง 27 มีนาคม 2566


หลักสูตร 150 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ รุ่นที่ 4/66
 • วิชานวดเพื่อสุขภาพ
 • วิชาการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
เปิดรับสมัคร วันนี้ - วันที่ 24 มีนาคม 2566
วันที่ฝึกอบรม 3 เมษายน 2566 ถึง 18 พฤษภาคม 2566

หลักสูตร 160 ชั่วโมง เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ รุ่นที่ 4/66
 • วิชาเสริมสวย
 • วิชาตัดผมชาย 1/2
 • วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 1/2
 • วิชาสร้างแบบเสื้อผ้า
 • วิชาเย็บจักรอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัคร วันนี้ - วันที่ 24 มีนาคม 2566
วันนี้ฝึกอบรม 3 เมษายน 2566 ถึง 22 พฤษภาคม 2566


                                                    หลักสูตร เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

หลักสูตร 60 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ รุ่นที่ 4/66
 • วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
คนที่รับสมัคร วันนี้ - วันที่ 20 มีนาคม 2566
วันที่ฝึกอบรม 25 มีนาคม 2566 ถึง 7 พฤษภาคม 2566

หลักสูตร 80 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์  รุ่นที่ 4/66
 • วิชาเบเกอรี่
 • วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • วิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • วิชาซ่อมโทรศัพท์มือถือ
เปิดรับสมัคร วันนี้ - วันที่ 28 มีนาคม 2566
วันที่ฝึกอบรม 1 เมษายน 2566 - 21 พฤษภาคม 2566

หลักสูตร 90 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์  รุ่นที่ 3/66
 • วิชาอาหารคาวหวาน
เปิดรับสมัคร วันนี้ - วันที่ 1 เมษายน 2566
วันที่ฝึกอบรม 25 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

หลักสูตร 150 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์  รุ่นที่ 3/66
 • วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ
 • การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
เปิดรับสมัคร วันนี้ - วันที่ 22 พ.ค 2566
วันที่ฝึกอบรม 27 พฤษภาคม 2566 ถึง 10 กันยายน2566

หลักสูตร 160 ชั่วโมง เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ รุ่นที่ 3/66
 • วิชาเสริมสวย
 • วิชาตัดผมชาย 1/2
 • วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 1/2
 • วิชาสร้างแบบเสื้อผ้า
 • วิชาเย็บจักรอุตสาหกรรม
วันที่รับสมัคร วันนี้ - วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
วันที่ฝึกอบรม 10 มิถุนายน 2566 - 24 กันยายน 2566

#อบรมฟรี หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น (180 ชม.)


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมระยะสั้น หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น (180 ชม.)

อบรมฟรี !! ดูแลอาหาร 3 มื้อ ที่พัก

พร้อมรับใบประกาศนียบัตร และโอกาสที่ท่านจะได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • 1.    ผู้ที่มีสัญชาติไทยผู้ว่างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
 • 2.    มีอายุระหว่าง 20 -50 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • 3.    จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นหรือเทียบเท่า
 • 4.    ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • 5.    มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 • 6.    มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • 7.    สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 180 ชั่วโมง


สถานที่ฝึกอบรม 6 จังหวัด ดังนี้

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จำนวน 60 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน


ระยะเวลาอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565  เวลา 8.00 – 18.00 น.

สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-955-9892, 084-127-6507, 094-635-4492.


#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน #กระทรวงแรงงาน 

#อบรมฟรี #หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล

ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม