#อบรมฟรี หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น (180 ชม.)


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดอบรมระยะสั้น หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น (180 ชม.)

อบรมฟรี !! ดูแลอาหาร 3 มื้อ ที่พัก

พร้อมรับใบประกาศนียบัตร และโอกาสที่ท่านจะได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • 1.    ผู้ที่มีสัญชาติไทยผู้ว่างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ และเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
 • 2.    มีอายุระหว่าง 20 -50 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • 3.    จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นหรือเทียบเท่า
 • 4.    ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • 5.    มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 • 6.    มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • 7.    สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 180 ชั่วโมง


สถานที่ฝึกอบรม 6 จังหวัด ดังนี้

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 60 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จำนวน 60 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวน 40 คน

-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน


ระยะเวลาอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565  เวลา 8.00 – 18.00 น.

สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-955-9892, 084-127-6507, 094-635-4492.


#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน #กระทรวงแรงงาน 

#อบรมฟรี #หลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล

Depa ร่วมกับ Pim จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การตลาดออนไลน์ Digital Marketing รุ่นที่ 2 ใหักับผู้ที่สนใจที่มีอายุ 40ปีขึ้นไป (เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ข่าวอบรมฝึกอาชีพ วันนี้แอดมิน มีคอร์สเรียนฟรีดีๆมาบอกต่อกันอีกเช่นเคย

โดยคอร์สเรียนฟรีนี้ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไปโดยเฉพาะ

โดยเนื้อหาของคอร์สจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ...การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์ 

การขายของออนไลน์ การเพิ่มช่องทางการขาย และการเพิ่มยอดขาย 

ผู้ที่สนใจฝึกอาชีพฟรี ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ติดตามรายละเอียดนี้ได้เลยครับ


เนื่องด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การตลาดออนไลน์ Digital Marketing รุ่นที่ 2 

ใหักับผู้ที่สนใจที่มีอายุ 40ปีขึ้นไป โดยมีเนื้อหาในการอบรมในกรอบเกี่ยวกับ

 • การสร้างแบรนด์ใหัปัง เดี๋ยวตังค์ก็มา
 • ลูกค้าติด ยอดขายโต ด้วย Facebook
 • สร้างตัวตนให้ปังด้วย Youtube
 • ปิดการขายง่าย ด้วย Chatbot
 • กฏหมายดิจิทัล ที่นักธุรกิจออนไลน์ต้องรู้

หากคุณคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 

ที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์หรือต้องการต่อยอดธุรกิจ, SME, OTOP

พลาดไม่ได้กับสุดยอดคอร์สอบรม

"ยิ่งรู้ยิ่งรวยด้วยการตลาดดิจิทัล"  

    คอร์สที่จะทำให้คุณทำธุรกิจ ได้อย่างเติบโต  ต่อยอด และมั่งคั่ง

ภายใต้"โครงการพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)" 

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล​ ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อบรมฟรี ตลอดหลักสูตร 36 ชั่วโมง


วันเวลาในการอบรม

 • ปูพิ้นฐาน เตรียมความพร้อม

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 6-7 และ 13-14 ส.ค. 65

เรียนออนไลน์ เวลา 13.00-16.00 น.


 • ลงลึกเนื้อหา 18 ชม. 

วันที่ 19-28 ส.ค. 65

เรียนออนไลน์ เวลา 13.00-16.00 น.


👉 สมัคร อบรมฟรีได้ที่ https://sites.google.com/view/dm-depapim/apply

👉 เว็บไซต์โครงการ https://sites.google.com/view/dm-depapim

👉 สอบถามเพิ่มเติมทาง > Facebook 


สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2565


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

- รูปภาพ เพจ เรโทร โอเค Retro OK

ศูนย์ฝึกอาชีพ วัดธรรมมงคล เปิดฝึกอาชีพฟรีหลายวิชา ใครสนใจรีบสมัครก่อนเต็ม (2565)

แจ้งข่าวอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นของ ศูนย์ฝึกอาชีพ วัดธรรมมงคล  

สำหรับวิชาที่เปิดรับสมัคร จะมีวิชาที่เต็มแล้วและยังไม่เต็ม

(ข้อมูลวิชาที่เต็มและไม่เต็ม ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565)

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจฝึกอาชีพเสริม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายวิชาที่ยังไม่เต็มได้ที่ 

>>Facebook ศูนย์ฝึกอาชีพ วัดธรรมมงคล<<

เบอร์โทร. 023317573 , 023317574

หลักฐานในการสมัครฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2 สำเนาวัคซีนฉีดครบ 2 เข็ม 1 ใบ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เปิด 8.30 น. - 16.00น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

เปิด 8.30 น. - 15.00น.

สถานที่ตั้ง ซอยปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

เบอร์โทร. 023317573 , 023317574

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กทม. เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น 2 วัน เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำกัดจำนวน)


แจ้งข่าว อบรมอาชีพ ที่เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่นเคยครับ 

เนื่องด้วย สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร 

เปิดอบรมโครงการ "การสร้างงาน สร้างอาชีพ" ให้กับบุคคลทั่วที่สนใจได้ได้เข้ามาเรียนฟรีกันครับ

โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะเป็น หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน โดยมีวิชาที่เปิดสอนดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน

👉การทำเครื่องหอมไทย

👉การทำเทียนอบ

👉เเป้งพวง

👉น้ำปรุงดอกไม้ไทย

👉ยาดมสมุนไพร

👉พิมเสนน้ำ

👉ยาดมส้มโอมือ


วันเข้ารับการอบรม  วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565

วันเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน 2565

*รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น*


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมอาชีพ

- พ่อ/แม่ เลี้ยงเดี่ยว ที่ประสบปัญหาการถูกเลิกจ้าง

- ผู้ว่างงานจาก สถานการณ์โควิด- 19

- ประชาชนทั่วไป ที่ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ

- อายุ 18 - 50 ปี ไม่จำกัดอาชีพ

- ผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ

- ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป


สถานที่จัดอบรมอาชีพ

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร

44 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 062-2420943 / 098 6295728

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง > Page Facebook  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร


ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม