แนะนำสถานที่เรียนวิชาช่างสิบหมู่ :โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

แนะนำสถานที่อบรมอาชีพที่มีชื่อว่า โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาชีพทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย หลายๆคนคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาช่างสิบหมู่กันมาบ้าง แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้
ถ้างั้นเรามาทำความรู้จักกับสถานที่อบรมอาชีพทางด้านงานศิลปะที่มีชื่อว่า โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) กันเลยครับ

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
เดิมทีมีชื่อว่า โรงเรียนผู้ใหญ่ พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) 
เปิดสอนหลักสูตรวิชางานช่างสิบหมู่ อาทิ วิชางานเขียน งานปั้น งานประดับมุก งานลายรดน้ำ งานแกะสลัก งานหัวโขน และงานปักจักรอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี


ความเป็นมาโดยสังเขป
สืบเนื่องจากวาระเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง อันประกอบด้วย มหาปราสาทราชมณเฑียร ตลอดจนเครื่องราชูปโภคต่างๆ ซึ่งล้วนต้องใช้ฝีมือช่างสิบหมู่ทั้งสิ้น แต่ขาดแคลนผู้มีความรู้ ความชำนาญในวิชาช่างสิบหมู่ จึงทรงมีพระราชดำริว่า หากไม่ถ่ายทอดวิชาช่างสิบหมู่ให้แก่คนรุ่นหลัง ย่อมยากจะรักษาศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณค่ายิ่งของชาติไทยไว้ได้ จึงมีพระราชดำริ ที่จะอนุรักษ์ และเผยแพร่วิชาความรู้ที่เคยฝึกฝนกันในวัง ให้กว้างขวางออกสู่ประชาชน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “งานช่างศิลป์ไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ เพราะศิลปะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในชาติที่สืบทอดกันมายาวนาน จนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ”

ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพทางด้านงานช่างสิบหมู่ ที่ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการฝึกอบรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 2211856
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.rcmsc.com
เพจเฟสบุค: https://web.facebook.com/royal.craftsmen

สถานที่ตั้งของ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ตั้งอยู่ที่ อาคารหออุเทสทักสินา (โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย) ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200 หมายเลขโทรศัพท์ 02 2211856
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม