แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน และตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “รู้รักสามัคคี” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินการ

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น (26-30 ม.ค 58)

เขตราษฎร์บูรณะ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน
หลักสูตรที่ฝึกอบรม: วิชาการสานตระกร้าพลาสติก 
วันเวลาในการฝึกอบรม: เริ่มฝึกอบรมในวันที่  26 - 30 มกราคม 2558 เวลา 9.00–16.00 น.
สถานที่ฝึกอบรม: ณ ศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว เขตราษฎร์บูรณะ ผู้สนใจฝึกอาชีพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ 02-428 4884 ต่อ 6837

ที่มาข่าว:  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  

สำนักงานเขตห้วยขวาง จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ (เรียนฟรี)

มีข่าวการฝึกอาชีพเสริมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยครับ เนื่องด้วยสำนักงานเขตห้วยขวาง โดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการดีๆ เกี่ยวกับกับการอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

เขตบึงกุ่ม จัดอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2558 (เรียนฟรี)

วันนี้นายอาชีพก็มีข่าวเกี่ยวกับการอบรมฝึกอาชีพมาฝากให้กับเพื่อนอีกเช่นเคยครับ เนื่องด้วยสำนักงานเขตบึงกุ่ม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้มีการจัดฝึกอบรมชีพเสริม อาชีพอิสระ หลักสูตรระยะสั้น เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงในเขตบึงกุ่ม เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพเสริมและรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อย่างมั่นคง

สำหรับหลักสูตรฝึกอาชีพที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม เปิดสอน มีทั้งหมด 8 วิชา 80 ชั่วโมง 
  • เครื่องหอมและแปรรูปสมุนไพร 
  • สานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก 
  • ร้อยลูกปัดและคริสตัล 
  • นวดสปา 
  • การประดิษฐ์ของขวัญของชำร่วย 
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  • ถักโครเชต์  
  • อาหารและโภชนาการ 
เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558
วันที่อบรม : เฉพาะวันเสาร์–อาทิตย์ เริ่มเรียนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2558
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนฝึกอาชีพ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบึงกุ่ม ชั้น 5 หรือสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-364 7422–3 ต่อ 6289, 6290
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ 2558

กรอก email เพื่อรับข่าวสารจากเรา

Delivered by FeedBurner