สำนักงานเขตคลองเตย จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น (เรียนฟรี)

สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นช่องทางในการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้สนใจ (เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สำนักเขตสวนหลวง เปิดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

สำนักงานเขตสวนหลวง จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มสตรีเขตสวนหลวง (เรียนฟรี)

หลักสูตรที่สอน / วันเวลาในการเรียน / สถานที่ อบรมอาชีพ
  • การทำขนมไทย วันที่ 2-4 ธ.ค. 57 และ 8-9 ธ.ค. 57 ณ ชุมชนโมราวรรณ
  • การแปรรูปอาหารคาว วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 และ 15-17 ธันวาคม 2557 ที่ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า
  • การทำผ้าบาติก วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557ที่ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร,
  • การประดิษฐ์ของชำร่วย วันที่ 18-19 และ 22-23 ธันวาคม 2557 ที่ชุมชนพร้อมใจ,
  • การทำอาหารนานาชาติ วันที่ 22-25 ธันวาคม 2557 ที่ชุมชนถนนพระรามเก้าพัฒนา
  • การแกะสลักผักและผลไม้ วันที่ 23-26 ธันวาคม 2557 ที่ชุมชนภูมิสุข
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมอาชีพ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสวนหลวง โทรศัพท์ 02-3224667

สำนักงานเขตสาทร จัดโครงการฝึก"อบรมอาชีพ"เพื่อเพิ่มรายได้เสริม

มีข่าวอบรมอาชีพมาฝากจ้า เนื่องด้วยสำนักงานเขตสาทรได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ ให้กับผู้สนใจทั่วไปได้เข้าไปเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกันจ้า

โดยหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอนเกี่ยวกับอาชีพเสริม นั้นก็มีดังนี้
- การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
- การสร้างแพทเทิร์น
- เสริมสวย
- การประกอบอาหาร
- ร้อยลูกปัด

แนะนำ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสำหรับผู้พิการ (เรียนฟรี)

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ  ที่อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันมีศูนย์ฟื้นฟูอยู่ 8 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ จะมีหน้าที่หลักในเรื่องของ การจัดการบริการฝึกอาชีพแก่คนพิการดูแลเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม รวมไปถึงให้คำแนะนำปรึกษาและแนะแนวอาชีพให้กับผู้พิการ จัดให้มีการอบรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด (ฝึกอาชีพฟรี)

ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ 2557

กรอก email เพื่อรับข่าวสารจากเรา

Delivered by FeedBurner