ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. บางพลัด (อบรมอาชีพฟรี)

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด อีกหนึ่งสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่เรียนฟรี และเปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาฝึกอบรมอาชีพตามความชอบและความถนัดเพื่อเพิ่มทักษะและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ สำหรับที่ตั้งของศูนย์อบรมอาชีพนี้ก็ตั้งอยู่ที่ ซอยจรัลสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ที่ติดต่อ 0 2423 2025-6

รายละเอียดหลักสูตรและวิชาที่เปิดฝึกอบรม

หลักสูตร 1 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.30-14.30 น.
วิชาที่เปิดรับสมัคร
- คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
คอมพิวเตอร์ ระดับ 2
เทียนแฟนซี
นวดแผนไทย
บาติกและมัดย้อม
สมุนไพร
ดอกไม้จากดินไทย
การออกแบบเครื่องประดับสตรี
อาหารคาว-อาหารว่าง
การทำพวงมาลัยดอกไม้สดและบายศรี
เบเกอรี่
ซ่อมเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ)
อาหารนานาชาติ
สร้างแพทเทิร์น
เปิดรับสมัครเรียน
ทุกวันที่ 15-31 ของทุกเดือน เปิดเรียน วันที่ 1 หรือวันจันทร์แรกของเดือนถัดไปหลักสูตร จันทร์-ศุกร์
---------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร 2 เดือน (160 ชั่วโมง) เรียน จันทร์ -ศุกร์ เวลาเรียน 09.30-14.30 น.
วิชาที่เปิดรับสมัคร
เสริมสวย ระดับ 1
ตัดผมชาย
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
เย็บจักรอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครเรียน
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม - พฤศจิกายน
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน เรียน ธันวาคม-มกราคม
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-มีนาคม
รุ่นที่ 4 สมัคร 1-30 เมษายน เรียน พฤษภาคม-มิถุนายน
รุ่นที่ 5 รับสมัคร 1-30 มิถุนายน เรียน กรกฎาคม-สิงหาคม
---------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร 2 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียน เสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น.
วิชาที่เปิดรับสมัคร
ซ่อมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
คอมพิวเตอร์ ระดับ 2
นวดแผนไทย
นวดแผนไทย (ประยุกต์)
เทียนแฟนซี
บาติกและมัดย้อม
เพ้นท์กระจก
ดอกไม้จากดินไทย
การออกแบบเครื่องประดับสตรี
กรอบรูปวิทยาศาสตร์
บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณพ์กระดาษ เครื่องหนัง
เบอเกอรี่
อาหารคาว
อาหารว่างและขนมไทย
การจัดดอกไม้สดและแกะสลักผักผลไม้
สมุนไพร
ช่างไฟฟ้า-พันมอเตอร์
การสร้างแพทเทิร์น
เปิดรับสมัครเรียน 
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม - พฤศจิกายน
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน เรียน ธันวาคม-มกราคม
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-มีนาคม
รุ่นที่ 4 รับสมัคร 1-31 มีนาคม เรียน เมษายน-พฤษภาคม
รุ่นที่ 5 รับสมัคร 1-31 พฤษภาคม เรียน มิถุนายน-กรกฎาคม
รุ่นที่ 6 รับสมัคร 1-31 กรกฎาคม เรียน สิงหาคม-กันยายน
---------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร 4 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียน เสาร์และอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น
วิชาที่เปิดรับสมัคร
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
เย็บจักรอุตสาหกรรม
ซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์
เปิดรับสมัครเรียน
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม - มกราคม
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 พฤษภาคม เรียน มิถุนายน-กันยายน
---------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร 6 เดือน (120 ชั่วโมง) เรียน เสาร์หรืออาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น.
วิชาที่เปิดรับสมัคร
เสริมสวย
ตัดผมชาย
เปิดรับสมัครเรียน
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม - มีนาคม
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-31 มีนาคม เรียน เมษายน-กันยายน
---------------------------------------------------------------------------------------------------
*การรับสมัคร (กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา การรับสมัครจากศูนย์แต่ละศูนย์อีกครั้ง)*

ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม