แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  (เรียนฟรี)

ในยุคที่มีการแข่งขันในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาและการทำงาน อัตราการว่างงานของประชากรในประเทศไทยก็เพิ่มสูงขึ้น ทางออกที่ดีที่สุดก็คือการหาความรู้ติดตัว และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพที่ตรงต่อตลาดแรงงาน ทางเลือกของของการฝึกวิชาชีพยังมีอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอาชีพฟรี และแบบมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้เรียน ทางเลือกที่ได้รวบรวมในที่นี้ เป็นศูนย์ฝึกอาชีพฟรี มีหลักสูตรเรียนฟรีมากมาย รับประกันได้ว่าผู้ที่เรียนจบจะสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แน่นอน

>> แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เรียบเรียงไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจฝึกอาชีพ


3. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส

4. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด

5. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จัตุจักร 2 (มีนบุรี)

6. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย
______________________________________________________

คุณสมบัติ เบื้องต้นของผู้เรียน
1. สัญชาติไทย
2. ชาย - หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก - เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโคติดต่อร้ายแรง หรือโรคน่ารังเกียจ
______________________________________________________
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
______________________________________________________
*วุฒิบัตรได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตร

การรับสมัคร
(กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา การรับสมัครจากศูนย์แต่ละศูนย์อีกครั้ง)

รายละเอียดวันเวลาในการเปิดรับสมัคร

1. หลักสูตร 1 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.30-14.30 น.
เปิดสมัครเรียนทุกวันที่ 15-31 ของทุกเดือน เปิดเรียน วันที่ 1 หรือวันจันทร์แรกของเดือนถัดไปหลักสูตร จันทร์-ศุกร์

2. หลักสูตร 2 เดือน (160 ชั่วโมง) เรียน จันทร์ -ศุกร์ เวลาเรียน 09.30-14.30 น.
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม - พฤศจิกายน
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน เรียน ธันวาคม-มกราคม
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-มีนาคม
รุ่นที่ 4 สมัคร 1-30 เมษายน เรียน พฤษภาคม-มิถุนายน
รุ่นที่ 5 รับสมัคร 1-30 มิถุนายน เรียน กรกฎาคม-สิงหาคม

3. หลักสูตร 2 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียน เสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น.
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม - พฤศจิกายน
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน เรียน ธันวาคม-มกราคม
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-มีนาคม
รุ่นที่ 4 รับสมัคร 1-31 มีนาคม เรียน เมษายน-พฤษภาคม
รุ่นที่ 5 รับสมัคร 1-31 พฤษภาคม เรียน มิถุนายน-กรกฎาคม
รุ่นที่ 6 รับสมัคร 1-31 กรกฎาคม เรียน สิงหาคม-กันยายน

4. หลักสูตร 4 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียน เสาร์และอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม - มกราคม
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 พฤษภาคม เรียน มิถุนายน-กันยายน

5. หลักสูตร 6 เดือน (120 ชั่วโมง) เรียน เสาร์หรืออาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น.
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม - มีนาคม
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-31 มีนาคม เรียน เมษายน-กันยายน


*ก่อนสมัคร ควรโทรศัพท์สอบถามข้อมูล ถึงวันเวลาเปิดเรียนอีกครั้ง เพราะข้อมูลอาจมีกาเปลี่ยนแปลง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>> แนะนำ "ศูนย์ฝึกอาชีพ ครบวงจร ใน กทม. 6 แห่ง (เรียนฟรี)" [อ่านเพิ่มเติม]
>> แนะนำ "โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง" [อ่านเพิ่มเติม]  
-----------------------------------------------------------
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม