ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. สวนลุมพินี (เรียนฝึกอาชีพฟรี )

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี (ฝึกอาชีพฟรี) ที่ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี ตั้งอยู่ ใน สวนลุมพินี ติดที่จอดรถด้านใน ประตู 8 ใกล้ ถนนสารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ที่ติดต่อของศูนย์ 02-2515849, 02-2515281

ส่วนหลักสูตรเรียนฝึกอาชีพฟรี ก็จะมีหลากหลายวิชานะครับ แล้วแต่ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ผู้สนใจอบรมอาชีพสามารถตรวจสอบหลักสูตรและวิชาต่างๆได้ข้างล่างนี้ครับ


หลักสูตรและเวลาเรียน
หลักสูตร จันทร์ - ศุกร์ เรียน 1 เดือน  (80 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
หลักสูตร จันทร์ - ศุกร์ เรียน 2 เดือน (160 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
หลักสูตร เสาร์ และ อาทิตย์ เรียน 2 เดือน -
หลักสูตร เสาร์ หรือ อาทิตย์ เรียน 6 เดือน (เลือกเรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ 1 วัน)

ทางศูนย์ฝึกอาชีพลุมพีนี มีเปิดฝึกอบรมวิชาชีพรอบค่ำด้วยนะครับ ช่วงเวลาอบรม 17.00-20.00 น.

ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (สวนลุมพีนี) มีวิชาให้เลือกเรียนมากมาย อาทิ เช่น 
 • แพทเทิร์ิน 
 • เย็บจักรอุตสาหกรรม 
 • เสริมสวย ระดับ 1 ระดับ 2 
 • เทคนิคการแต่งหน้า
 • ตัดผมชาย ระดับ 1 ระดับ 2
 • ตัดเสืัอผัาสตรี ระดับ 1 ระดับ 2
 • ดอกไมัดินหอม
 • โรตี - ปาท่องโก๋ (ปิดชั่าคราว)
 • ถักแกัว
 • ตุ๊กตาโครเชต์
 • ขนมไทย (ปิดชั่าคราว)
 • เพันท์ผัาบาติก - มัดย้อม
 • จัดดอกไม้สด
 • ปั้นอาหารจิ๋ว
 • ประติมากรรมจากดินหอม
 • รัอยลูกปัด
 • นวดแผนไทย
 • กรอปรูปวิทยาศาสตร์
 • ผลิตภัณฑ์จากเชือก (มาคราเม่)
 • คอมพิวเตอร์เบืัองตัน
 • ดีไซน์
 • ช่างซ่อมจักรอุตสาหกรรม
 • ช่างซ่อมวีดีโอ - ซีดี
 • ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ตัดเสืัอสูทชาย
 • ช่างซ่อมโน็ตบุ็ค
 • ตัดเสืัอกางเกงชาย
 • ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟัา
 • เย็บจักรอุตสาหกรรม
 • ช่างซ่อมซ่อมโทรทัศน์
 • ช่างซ่อมไฟฟัา
 • ช่างติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียมและกลัองวงจรปิด
ศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพีนีเป็นอีกหนึ่งสถานที่เรียนฝึกอาชีพ ที่น่าเรียนอีกแห่งเลยนะครับ

คุณสมบัติ เบื้องต้นของผู้เรียน
1. สัญชาติไทย
2. ชาย - หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก - เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโคติดต่อร้ายแรง หรือโรคน่ารังเกียจ

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ก่อนเดินทาง ควรโทรไปสอบถามละเอียดต่างๆที่เบอร์ 02-251584902-2515281
ติดตามรายละเอียดศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพีนีได้ที่ websitehttp://www.suanlumtrain.com/ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม