วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิดรับสมัครเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพิเศษ รุ่นที่ 3/57)

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพิเศษ รุ่นที่ 3/57 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัครวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557
เรียนระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557

หลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน อาทิเช่น
วิชาช่างเครื่องทำความเย็น
วิชาช่างเครื่องปรับอากาศ

วิชภูมิโหราศาสตร์ วิชาหมอดูเลข 7 ตัว 4 ฐาน
วิชาภาษาจีนกลาง
วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

โดนัท-ขนมปัง พาย-ขนมเปี๊ยะ
อาหารว่างไทย
เค๊กและการแต่งหน้าเค๊ก
เดนนิชเพสตรี้-พัฟเพสตรี้

>> ตารางที่เปิดสอน <<

ผู้สนใจเรียนฝึกอาชีพสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ หรืองานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 02-4375371 , 02-4381133 , 02-4375512
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.tpc.ac.th/
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner