แนะนำ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสำหรับผู้พิการ (เรียนฟรี)

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ  ที่อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันมีศูนย์ฟื้นฟูอยู่ 8 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ จะมีหน้าที่หลักในเรื่องของ การจัดการบริการฝึกอาชีพแก่คนพิการดูแลเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม รวมไปถึงให้คำแนะนำปรึกษาและแนะแนวอาชีพให้กับผู้พิการ จัดให้มีการอบรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด (ฝึกอาชีพฟรี)

วิชาและหลักสูตรในการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ วิชาหลักๆที่เปิดสอนในแต่ละศูนย์ก็จะมีดังนี้
 • ช่างตัดผม
 • ช่างเสริมสวย
 • ช่างเย็บหนัง
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • คอมพิวเตอร์
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า

  แนะนำศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 8 แห่ง ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
  เลขที่ 50 หมู่ 7 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  โทรศัพท์ 02-462 5008
  http://www.ppdrehabcenter.com/

  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น
  76 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
  โทรศัพท์ 043-421 252
  http://www.rehab-khonkaen.dsdw.go.th/

  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูลเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี 
  116 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ 045-25 4092
  http://www.toongpoon.m-society.go.th/

  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 
  303 หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
  โทรศัพท์ 053-104144
  http://www.yardfon.go.th/

  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
  เลขที่  180  หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160
  โทรศัพท์ 0-7537-5255
  http://www.nakhonsivrc.go.th/

  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย 
  55 หมู่ 14 ถนนหนองคาย - ศรีเชียงใหม่ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง 43100 จังหวัดหนองคาย
  โทรศัพท์ 042-40 7478
  http://www.rehab-nongkhai.dsdw.go.th/

  สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  เลขที่ 750 ถนนคลังอาวุธ หมู่ที่ 24 บ้านดงคำอ้อ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชานี 34000
  โทรศัพท์ 045-28 5469
  http://www.rehab-ubon.dsdw.go.th/

  ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   99 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
  โทรศัพท์ 036-791643


  เรียบเรียบข้อมูล: archeep center
  ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

  กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

  Delivered by FeedBurner

  จำนวนการดูหน้าเว็บรวม