แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน และตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “รู้รักสามัคคี” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินการ

วัตถุประสงค์
  • เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มบุคคลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนสันติสุขโครงการพาคนกลับบ้าน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 
  • กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ประสบกับสาธารณภัยให้สามารถประกอบอาชีพได้ และเพื่อเพิ่มช่องทางการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  • เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานในพื้นที่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โรงฝึกอาชีพพระราชทาน (จังหวัดนราธิวาส)
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ม.1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

โรงฝึกอาชีพพระราชทาน (จังหวัดปัตตานี)
สถานที่ตั้ง:โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โรงฝึกอาชีพพระราชทาน (จังหวัดยะลา)
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร 6 เดือน ฝึกทฤษฎี จำนวน 4 เดือน (560 ชั่วโมง) และส่งฝึกตามสถานประกอบการ จำนวน 2 เดือน
- ซ่อมรถจักรยานยนต์
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างก่อสร้าง

ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม