แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี จังหวัดเชียงราย

แนะนำสถานที่ฝึกอบรมอาชีพก่อนหางานทำและสมัครงานในจังหวัดเชียงราย 
สำหรับศูนย์ฝึกอาชีพที่จะมาแนะนำนั่นก็คือ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี จังหวัดเชียงราย ศูนย์แห่งนี้เป็นหน่วยงานราชการ สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัตถุประสงค์หลักในการฝึกวิชาชีพให้แก่สตรีที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ไม่มีงานทำ ขาดโอกาสทางด้านการศึกษา ให้ได้มีทางเลือกและสามารถสร้างงานสร้างอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

หลักสูตรที่เปิดสอนอาชีพ หลักสูตรในการเรียนจะมีแบบ 6 เดือน และแบบหลักสูตรระยะสั้น ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมต้องเข้าไปพักและกินอยู่กับทางศูนย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมอาชีพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-95-8055  โทรสาร 053-72-9962
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์: http://www.vtw-cr.go.th/
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม