โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดฝึกอาชีพระยะสั้น 200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2558

มีข่าวฝึกอาชีพมาแชร์ให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยครับ เนื่องด้วย โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดรับสมัครฝึกอาชีพระยะสั้น  200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2558
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2558
เริ่มเรียน วันที่ 1 กันยายน 2558

ค่าสมัครเรียน
- 105 บาท สำหรับวิชาทั่วไป
- 305 บาท สำหรับที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอาชีพที่เปิดสอน 
 • ช่างเครื่องจักรยานยนต์ 
 • ช่างไฟฟ้าจักรยานยนต์ รองรับน้ำหนัก และห้ามล้อจักรยานยนต์ 
 • ช่างยนต์แก๊สโซลีน ดีเซล ไฟฟ้ารถยนต์ แก๊สโซลีนหัวฉีด 
 • เครื่องปรับอากาศ 
 • เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
 • ภาษาจีนเพื่อการนื่อสาร 
 • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
 • ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจบริการ 
 • ขนมอบ 
 • อาหารไทย 
 • อาหารนานาชาติ 
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 
 • การพิมพ์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
 • อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์ 
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการเรียนฝึกอาชีพ
1. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้โดยอ่านออกเขียนได้
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอุปสรรคต่อการเรียน
4. ความประพฤติเรียบร้อย

ส่วนหลักฐานการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือ แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

เวลาในการเรียน เรียนทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(เลือกรอบเวลาเรียนได้)
รอบเช้า 09.00-12.00 น.
รอบบ่าย 13.00-16.00 น.
รอบค่ำ 17.30-20.30 น.

ค่าสมัครเรียน
- 105 บาท สำหรับวิชาทั่วไป
- 305 บาท สำหรับที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ถ.มิตรไมตรี 3 ดินแดง กทม.10400 
โทร: 02-246-1592
เว็บไซต์ติดต่อ http://www.dindang1.com/2557/index.php/component/k2/item/311-apply-couse
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner