ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2559

แจ้งข่าวสารการฝึกอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2559
จำนวน 9 สาขาอาชีพ 

รายละเอียดตามรูปภาพต่อไปนี้
หลักฐานการสมัครฝึกอบรม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ + รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

>> ดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรม <<

แหล่งที่มาข่าวอบรม : www.dsd.go.th/chiangmai
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner