สำนักงานเขตลาดกระบัง จัดโครงการฝึกอาชีพเสริม หมวดศิลปะประดิษฐ์ (เรียนฟรี)

แจ้งข่าวอบรมอาชีพให้กับเพื่อนๆจ้า เนื่องด้วย สำนักงานเขตลาดกระบัง จัดโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2559 ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาฝึกอาชีพจ้า

*สำหรับหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน จะเป็นหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ (เดโคพาร์ด)

วันและเวลาในการฝึกอบรม 
ฝึกอบรมในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
สถานที่ฝึก: ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตลาดกระบัง

ผู้สนใจที่ต้องการฝึกอาชีพเสริม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2326-6288 ต่อ 6888 - 6889

ที่่มาข่าวอบรม: สำนักงานเขตลาดกระบัง
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner