ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เปิดอบรมอาชีพระยะสั้น 40 ชั่วโมง

แวะมาแจ้งข่าวอบรมอาชีพของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
เนื่องด้วย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
เปิดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 40 ชั่วโมง

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2560
สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
เปิดเรียน 19 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2560

วิชาที่เปิดสอน
วิชาบายศรีใบตอง                                                เปิดเรียน 26 ก.พ. - 9 เม.ย. 60
วิชาร้อยมาลัย                                                       เปิดเรียน 19 ก.พ. - 2 เม.ย. 60
วิชาอาหารจานเดียว                                             เปิดเรียน 19 ก.พ. - 2 เม.ย. 60
วิชาศิลปะการผูกผ้า                                              เปิดเรียน 19 ก.พ. - 2 เม.ย. 60
วิชาการปั้นปูนปาสเตอร์                                        เปิดเรียน 19 ก.พ. - 2 เม.ย. 60
วิชาการเขียนภาพสีน้ำ                                          เปิดเรียน 19 ก.พ. - 2 เม.ย. 60
วิชาการออกแบบและตัดเย็บชุดไทยเบื้องต้น       เปิดเรียน 19 ก.พ. - 2 เม.ย. 60

หลักฐานการสมัครอบรมอาชีพ
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
3. ซองจดหมายติดแสตมป์
4. ใบรับรองแพทย์
5. เงินประกัน 300 บาท

สอบถามรายละเอียดการเรียนเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2341-3623  โทรสาร 0-2431-3624
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner