โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ประกาศรับสมัครให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนวิชาชีพ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ข่าวอบรมอาชีพ
เนื่องด้วย โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิชาชีพที่ โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง เปิดรับสมัคร 
1.วิชาอาหารและขนม    รับจำนวน 45 คน   อายุ 15 ถึง 45 ปี
2.วิชาช่างดอกไม้สด      รับจำนวน 30 คน   อายุ 15 ปีขึ้นไป
3.ช่างปักสะดึง               รับจำนวน  30 คน   อายุ 15 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเรียน หลักสูตรวิชาละ 1 ปี
เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 ถึง 15.00 น
วันที่รับสมัคร  1 กุมภาพันธ์ถึง 31 มีนาคม 2560
เวลา 8.30 ถึง 16.30  เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่เปิดรับสมัคร :วิทยาลัยในวังหญิง อาคาร 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง ถ.มหาราช เขต พระนคร กรุงเทพฯ 10200 สอบถามเส้นทางการเดินทาง 02 224 9471 

หลักฐานการรับสมัคร
1 รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน
2 รูปไม่เกิน 3 เดือน 2 สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด
3 สำเนาทะเบียนบ้าน
4 สำเนาบัตรประชาชน
5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
6 ใบรับรองแพทย์ตรวจร่างกายทั่วไปที่โรงพยาบาลเท่านั้นและไม่เกิน 3 เดือน
*พร้อมเอกสารฉบับจริง

คุณสมบัติของผู้สมัครเฉพาะนักศึกษาหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป 

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 02 224 9471 
เพจเฟซบุ๊ค วิทยาลัยในวัง(หญิง): https://web.facebook.com/n.wangying
(เปิดรับสมัครที่ วิทยาลัยในวังหญิง อาคาร 2 )

*หมายเหตุวิชาอาหารและขนม รับสมัครอายุไม่เกิน 45 ปี 

ป.ล.โปรดแต่งกายชุดดำสุภาพ
(สวมเสื้อเชิ้ตมีปกแขนเสื้อยาวและใส่กระโปรงคลุมเข่าและรองเท้าหุ้มส้น)
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม