แนะนำ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน สำหรับการแนะนำศูนย์ฝึกอาชีพในวันนี้ ผมขออนุญาติแนะนำศูนย์ฝึกอาชีพในโซนภาคเหนือกันบ้างนะครับ ศูนย์ฝึกอาชีพที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการนั่นเองครับ สำหรับผู้ที่ต้องการมาอบรมฝึกอาชีพ ณ ศูนย์แห่งนี้ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับ เพราะจุดประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือและเยียวยาให้กับประชาชนคนไทยทุกคน


วัตถุประสงค์ ของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 
  • เพื่อให้สตรีและเยาวสตรีที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาและมีฐานะยากจนได้มีความรู้ด้านวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้ 
  • เพื่อส่งเสริมสตรีและเยาวสตรีมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจและปัญญา ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  •  เพื่อป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงไปประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียศีลธรรม 
  • เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ ประเทศชาติต่อไป 
กลุ่มเป้าหมาย ของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 
  • เด็กและสตรีซึ่งเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม  และเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อันเนื่องมาจากความยากจนการขาดโอกาสทางการศึกษา หรือประสบปัญหาสังคมต่าง ๆ ใน 17จังหวัดภาคเหนือ
สำหรับผู้ที่สนใจมาฝึกอาชีพ ณ ศูนย์แห่งนี้ ที่นี่ก็จะมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นหลากหลายวิชาครับ เช่น สาขานวดแผนไทย สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาช่างเสริมสวย-ช่างตัดผมชาย สาขาการโภชนาการ อื่นๆ สำหรับผู้ที่สนใจอยากไปเรียนฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สามารถติดต่อได้ตามนี้ครับ

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 140 ม.6 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-829734-5
เบอร์แฟกซ์ 054-829735
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.northernwomen.go.th/
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม