แนะนำ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันนี้นายอาชีพจะมาแนะ ศูนย์ฝึกอาชีพ ที่อยู่โซนภาคใต้ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา นั่นก็คือศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา ซึ่งศูนย์แห่งนี้อยู่ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์แห่งนี้จะให้ความสำคัญมากในเรื่องของการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ ให้แก่เยาวสตรีและสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้ดำรงอยู่ให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข
และระหว่างเรียนทางศูนย์ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนใดๆทั้งสิ้น พูดง่ายคือเรียนฝึกอาชีพฟรีนั่นเอง

สำหรับหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมอาชีพ ก็มีดังนี้

ฝึกอาชีพ หลักสูตร 6 เดือน
 • ตัดเย็บเสื้อผ้า
 • เสริมสวยสตรีและตัดผมชาย
 • การบริการโรงแรม
 • โภชนาการ
 • ปักจักร
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ
ฝึกอาชีพ หลักสูตร 3 เดือน
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 • นวดแผนไทย
หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น
 • งานประดิษฐ์
 • งานมาลัยใบตอง
 • และวิชาอื่นๆ (ตามที่ศูนย์กำหนด)
ที่ตั้งศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขล
เลขที่ 590 หมู่ 4 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทรศัพท์ 074-584111, 074-584112,074-584 113
โทรสาร 074-584111
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.southwomencenter.org/
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม