แนะนำ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้มาแนะนำศูนย์ฝึกอาชีพที่อยู่ในโซนอีสานใต้กันบ้างครับ เป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ นั่นก็คือ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพแห่งนี้ก็จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนาสตรีที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  ให้ได้รับการศึกษา  และฝึกอบรมให้มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพ  สามารถนำไปประกอบอาชีพ  มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและชุมชน  โดยจัดฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีที่มีฐานะยากจน  จบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ  ไม่มีงานทำ ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักสูตรที่ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ เปิดฝึกอบรมอาชีพ

ทางศูนย์ฝึกได้เปิดอบรม หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน และ 6 เดือน มีสาขาวิชาดังนี้ 
1 ตัดเย็บเสื้อผ้า
2 เสริมสวยสตรีและตัดผมชาย
3 อาหารและขนม
4 ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก

ทางศูนย์ได้เปิดสอนระดับ ปวช. 3 ปี ในสาขาวิชาดังนี้
1. สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. อาหารและโภชนา

ทุกหลักสูตรที่กล่ามา สำหรับผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทางศูนย์ฝึกมีที่พัก อาหาร และสวัสดิการอื่นๆฟรี ที่สำคัญเมื่อเรียนได้เรียนจบแล้ว ทางศูนย์ฝึกอาชีพมีบริการจัดหางานให้อีกด้วย

ผู้สนใจที่ต้องการอบรมอาชีพที่ศูนย์แห่งนี้ สามารถติดต่อและขอข้อมูลต่างๆได้ที่
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสิตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
กม.ที่ 13 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-821 183 , 045-916-552-3
โทรสาร : 045-916-552-3

เว็บไซต์ติดต่อ : http://61.19.255.77/web/northeasterntraining/index.php
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม