แนะนำ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร (จังหวัดนนทบุรี)

แนะนำศูนย์ฝึกอาชีพในจังหวัดนนทบุรีอีกหนึ่งแห่ง "ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร" ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ทางศูนย์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการทางสมองที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกอบรมอาชีพ และได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และศูนย์แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพให้บุคคลเหล่านี้มีอาชีพ มีทักษะ สามารถพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้ อีกทั้งเพื่อลดภาระของครอบครัวและสังคม

ที่ตั้ง: 69/57  ซ.พระแม่การุณย์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-5839994-5 โทรสาร: 02-5839995
เว็บไซต์ติดต่อ: http://www.fmrth.com/contact_us.php?key=punyakarn
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม