รู้จักกับ ศูนย์ฝึกอาชีพของภาครัฐ "สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน"

ทุกวันนี้กระแสของประชาคมอาเซียน ทำให้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเริ่มตื่นตัวกันในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ด้านทักษะอาชีพ หรือแม้แต่ด้านภาษาและการสื่อสาร ทำให้คนที่มองเห็นถึงความสำคัญในการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน ต้องรีบปรับตัวให้ทันกับกระแสโลกกันยกใหญ่ มามองถึงเรื่องการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนทุกวันนี้ นายอาชีพเริ่มสังเกตุเห็นว่าศูนย์ฝึกอาชีพแต่ละแห่งได้เร่งเพิ่มหลักสูตรอบรมที่เป็นประโยชน์และตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะศูนย์ฝึกอาชีพของภาครัฐ คือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ก็มีบริการสาธารณะให้กับประชาชนผู้สนใจที่ต้องการฝึกอาชีพเสริมหรือต้องการพัฒนาทักษะอาชีพของตนให้สูงขึ้น ซึ่งทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ก็มีบริการหลักๆให้กับประชาชนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพดังนี้ครับ

👉 มือถือแบรนด์ชั้นนำ ลดราคาครั้งใหญ่

หลักสูตรที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม
 สำหรับหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม ก็จะเป็นการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับผู้เข้ามาเรียน โดยผู้เข้ารับการอบรมอาจจะเป็นผู้ที่ทำงานหรือว่างงานก็ได้ โดยมีความต้องการที่จะฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม เพื่อเป็นช่องทางอาชีพใหม่ หรือต้องการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน
สำหรับหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ก็จะเป็นการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแรงงานใหม่ ก่อนเข้าไปทำงานจริง หลักสูตรนี้เหมาะกับคนที่ยังไม่ได้ทำงานหรือไม่เคยทำงานที่ไหนมาก่อน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานใหม่ ก่อนเข้าไปในสถานที่ทำงานจริง

หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
เป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้ทางด้านอาชีพ หรือทักษะด้านการบริหารจัดการ หรือทักษะทางด้านการสอน หรือแม้แต่ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับแรงงานหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มีพื้นฐานด้านความรู้ ด้านอาชีพอยุู่แล้ว เพื่อให้มีทักษะหรือศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้นไปอีก ระยะเวลาการฝึก

หลักสูตรทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำหรับหลักสูตรนี้ ก็จะเป็นการทดสอบทางด้านฝีมือ ด้านความรู้ ด้านความสามารถ รวมไปถึงความคิดและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ  ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โดยประเภทของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดับนี้
  • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ1 ระดับ 2 และ ระดับ 3 (แต่ละระดับถ้าสอบผ่าน จะมีผลกับค่าตอบแทนในการทำงาน)
  • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
  • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ

วิชาที่เปิดอบรม 
โดยส่วนใหญ่ทางสถาบันหรือทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆ จะมีวิชาหลากหลายสาขาไว้ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้เลือกอบรมกันตามความถนัดและความชอบ อาทิ สาขา ช่างอุตสาหการ ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ การบริหารจัดการและภาคบริการ เป็นต้น

มาถึงตรงนี้ผู้อ่านคงพอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่า ถ้าต้องการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับตัวเอง เราก็สามารถติดต่อกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ที่อยู่ในจังหวัดของท่านได้เลย
สำหรับสถานที่ติดต่อ ผมก็ได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆตามนี้ครับ เพื่อความสะดวกในการค้นหา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่ตั้ง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค1 สมุทรปราการ
1039 หมู่ 15 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540  
โทรศัพท์ 02-3153780-809

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)  
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 02-390-0261-4 , 02-391-1007 , 02-390-2212

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี  
เลขที่ 2/89 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต ถนนเลียบคลอง 5 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ 02-577-5867-9,02-577-4679 ,02-577-4720

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 62/4 หมู่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 11140
โทรศัพท์ 02-595-4045-9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี 
เลขที่ 13/1 หมู่ 4 บ้านหนองตาลกาบ ตำบลไผ่ขวาง อำเภเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทรศัพท์ 035-412394-9      
   
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี 
เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบรี รหัสไปรษณีย์ 18190
โทรศัพท์ 036-236293-5

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง  
เลขที่ 59 หมู่ 4 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14140
โทรศัพท์ 035-862026-9 , 035-862026-9 ต่อ 105

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี  
เลขที่ 150 หมู่ 3  ตำบลป่าตาล  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 036-424945

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี 
ถนนสายเอเซีย หมู่ 3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
โทรศัพท์  036-8136604      

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตั้งอยู่เลขที่ 59/2 หมู่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035-360631-4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี 
เลขที่ 145 หม่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์:-  038-276821-7,038-276445-6

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง   
เลขที่ 22 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์  21150
โทรศัพท์ : 038-683951-3

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ถนน บางคล้า-แปลงยาว ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
โทรศัพท์ 038-851221-3, 038-851220

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี  
เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22110
โทรศัพท์ 039-368266-7

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี  
เลขที่ 455 หมู่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 2511
โทรศัพท์ 037-290380 ,037-290381

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด 
เลขที่ 174 หมู่ 3 ตำบลนนทรีย์  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23140
โทรศัพท์ 039-521961-3

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว  
เลขที่ 230 หมู่ 11 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-261627-8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี 
113 หมู่ 10 ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ   ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70000
โทรศัพท์ 032-337607-9
   
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์ 75000          
โทรศัพท์ 034-716119 , 034-711284

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร   
59/4 บ้านพันธุวงษ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  รหัสไปรษณียน์ 74000
โทรศัพท์ 034-879318-20

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี  
99/9 ม.7 ต.หนองลาน  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71120          
โทรศัพท์ 034-695053-6

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   
58 หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ 76120
โทรศัพท์ 032-470391

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 135 หมู่ 5 บ้านป่าแก ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73150
โทรศัพท์ 034-204700-2

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เลขที่ 311 หมู่ 3 ถนนคั่นกระได-ชายทะเล ตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 032-603197-9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา 
ที่ตั้ง กม.99 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30140
โทรศัพท์ 044-416951-2 , 044-416947
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม  
ที่ตั้ง อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ถนนสารคาม-บอระบือ
ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 043-971330      

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์  
ที่ตั้ง หมู่ 1 โชคชัย-เดชอุดม 421 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ 32150
โทรศัพท์ 044-571551-3

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ  
เลขที่ 31/7 หมู่ที่ 5 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-822049

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
เลขที่ 88 ถนนบุรีรัมย์-ห้วยราช ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ 044-614937

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก  
เลขที่ 248 หมู่4 ตำบลปากพลี  อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  รหัสไปรษณีย์ 26130
โทรศัพท์ 037-398460-5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น 
เลขที่ 151 หมู่ 4 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 043 468231, 043-468234-35

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี  
เลขที่ 578 หมู่ 4 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จัหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000          
โทรศัพท์ 042 341629-30
   
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
เลขที่ 323 บ้านเพีย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000          
โทรศัพท์ 0 42-801093

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
ที่ตั้ง บ้านหนองสองห้อง ถนนหนองสองห้อง-ท่าบ่อ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100  
โทรศัพท์: 042-495 077

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 99 ถนนขอนแก่น-ยางตลาด  ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัส 46120    
โทรศัพท์ 043-891491,043-891492
   
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
เลขที่ 8 หมู่ 14 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000  
โทรศัพท์ 0-4274-7252-3

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ตั้ง บ้านห้วยลึก ถนนอุดร-เลย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
โทรศัพท์ 042312868-71

ศูนย์พัฒนาฝึมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
เลขที่ 299/3 หมู่ 7 ถนนมีชัย ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
โทรศัพท์ 042-491817

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี 
เลขที่ 300 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัส 34000
โทรศัพท์ 045-319550

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
เลขที่ 234 บ้านกว้าง ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35000    
โทรศัพท์ 045-714058

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม  
19/4 ซอยสามัคคีสุขสันต์  ถนนนครพนม-ท่าอุเทน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-511814
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  
เลขที่ 320 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-615864-6    
   
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 
เลขที่ 224 หมู่ 7 บ้านหนองยูง  ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  รหัสไปรษณีย์ 45000    
โทรศัพท์ 043-525008                
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร  
ที่ตั้ง บ้านสามขา หมู่ 2  ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000            
โทรศัพท์ 042-699265                
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
เลขที่ 130 หมู่ 3 ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  รหัสไปรษณีย์ 37000          
โทรศัพท์ 045-523506

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
เลขที่ 159 หมู่ 1 ถนนสายเอเซีย ตำบลนครสวรรค์นอก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  รหัส 60000  
โทรศัพท์ 056-802701

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
279 หมู่ 7 กำแพงเพชร-พรานกระต่าย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-705071-2

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 78 หมู่ 2 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ 056-981115

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
เลขที่ 33 หมู่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
โทรศัพท์ 056-655253-4 , 056-655256
   
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท
เลขที่ 447 หมู่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000            
โทรศัพท์ 056-414810                
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
ที่ตั้ง สนามบินเดิม หมู่ 5 ตำบลน้ำริม อำเภอเมือง จังหวัดตาก  รหัสไปรษณีย์ 63000      
โทรศัพท์ 055-515248

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 055-292270-5        

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่ 201 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย  หมายเลข 11 ตำลลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 055-416211,055-416043,055-416034            

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  
เลขที่ 237 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ 056-741324            

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 69 หมู่ 5 บ้านสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64120
โทรศัพท์ 055-68256
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
เลขที่ 165 หมู่ที่ 3 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54130
โทรศัพท์ 054-660026-9

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
ที่ตั้ง กิโลเมตรที่ 5-6 ริมถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัส 55000
โทรศัพท์  054-600063

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 จังหวัดลำปาง
ที่ตั้ง ตำบลปางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000          
โทรศัพท์ 054-218642              
   
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เลขที่ 493 หมู่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์ 054-466003-4
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 818 หมู่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
โทรศัพท์ 053152043

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์ 51000            
โทรศัพท์ 053-53-7698 , 053-53-7696
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
335 หมู่ 3 บ้านศาลา ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัส 50180    
โทรศัพท์ 053-121002-3

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด แม่ฮ่องสอน
69 ม.4 บ้านแม่สะกึด  ถนนแม่ฮ่องสอน-ขุนยวม ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-686051-3,053-613252

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี  
433 หมู่ 5 กม. 20 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัส 84100  
โทรศัพท์ 077-211503 , 077-211504
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร  
เลขที่ 219 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ 077-553008-9

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
79 หมู่ 1 บ้านมะขามเรียง ภนนนครศรี-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช 80330     โทรศัพท์ 075-399298-300              

ศููนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
หมู่ 3 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  รหัสไปรษณีย์ 82000

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต  
เลขที่ 139 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
โทรศัพท์ 076-273470-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา 
เลขที่ 167 หมู่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-336052,074-336049    

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 
ที่ตั้ง ภนนสวนสำเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94000          
โทรศัพท์ 073-46 0127

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส
เลขที่ 231 หมู่ 8 ตำบลลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96000
โทรศัพท์ 073-532128-31  

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ถนนยะลา - สายบุรี ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95140
โทรศัพท์ 073-203222 , 073-203223

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
เลขที่ 258 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  รหัสไปรษณีย์ 91000
โทรศัพท์  074-723762    

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
เลขที่ 255 หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์ 93110          
โทรศัพท์  074-682163-4  

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง
เลขที่ 252/6 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์ 92000
โทรศัพท์ 075-570542-5
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม