ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เปิดฝึกอาชีพ เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (2563)


วันนี้นำข่าวฝึกอาชีพของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย มาฝากนะครับ
เนื่องด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


สำหรับหลักสูตรฝึกอาชีพแบบเรียนฟรีนี้ก็จะแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร

1. หลักสูตร 1 เดือน
  • หลักสูตร ตัดผมชาย  *อายุระหว่าง 15-50 ปี จบ ป.6 ขึ้นไป
  • หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)  *อายุระหว่าง 18-55 ปี 
  • หลักสูตร การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม *อายุระหว่าง 15-50 ปี จบ ป.6 ขึ้นไป
  • หลักสูตร ตามความต้องการของผู้เรียน *อายุระหว่าง 15-59 ปี (เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้เรียน 20-30 คนขึ้นไป
2. หลักสูตร 3 เดือน
  • หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) *อายุระหว่าง 18-45 ปี จบ ม.3 ขึ้นไป
3. หลักสูตร 6 เดือน
  • หลักสูตร ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) *อายุระหว่าง 18-45 ปี จบ ม.3 ขึ้นไป
  • หลักสูตร โรงแรมและบริการ *อายุระหว่าง 15-35 ปี จบ ม.3 ขึ้นไป
  • หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า *อายุระหว่าง 15-50  ปี จบ ป.6 ขึ้นไป
  • หลักสูตร เสริมสวยสตรี *อายุระหว่าง 15-50 ปี จบ ป.6 ขึ้นไป

ระยะเวลาการอบรมหลักสูตร 1 เดือน
รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนมกราคม ของทุกปี
รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกรกฎาคม ของทุกปี

ระยะเวลาการอบรมหลักสูตร 3 เดือน และ 6 เดือน
รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ - 21 เมษายน 2563

อบรบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร
- ที่พัก(เฉพาะสตรี) ฟรี
- อาหาร 3 มื้อ ฟรี
- เครื่องแบบสำหรับฝึกอาชีพ ฟรี
- วัสดุอุปกรณ์การอบรม ฟรี

บริการที่จัดให้ระหว่างฝึกอบรม ดังนี้
1. ที่พักพร้อม อาหาร 3 มื้อ
2. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
3. กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
4. บริการด้านสังคมสงเคราะห์
5. บริการด้านรักษาพยาบาล
6. บริการด้านชุดฟอร์ม อุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอนตลอดการฝึกอบรม
7. บริการอินเตอร์เน็ต และ WIFI ระหว่างฝึกอบรมฟรี
8. บริการจัดหางานให้หลังจบหลักสูตร

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ของผู้สมัครอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นของบิดา,มารดา หรือของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

วิธีการรับสมัคร
1. สมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์หมายเลข 053-723-950 ต่อ 110 หรือ ,081-961-6676 โทรสาร 053-958-055

2. สมัครทางอินเตอร์เน็ท ที่ เว็บไซต์ http://www.vtw-cr.go.th เมนู สมัครอบรมออนไลน์

3. ทางอีเมล์ โดยแนบไฟล์ใบสมัครที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (ดาวน์โหลดใบสมัครที่) และส่งมาที่ info@vtw-cr.go.th
ติดตาม ข่าวการอบรมฝึกอาชีพ และไอเดียดีๆในการสร้างอาชีพเสริมกับเราที่นี่ หน่วยงานราชการและเอกชน ฝากข่าวสารการอบรมฝึกอาชีพกับเรา ได้ที่(facebook.com/archeepfree)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอาชีพ

กรอก email เพื่อรับข้อมูลก่อนใคร

Delivered by FeedBurner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม